avl med hingste i zsse e.V.

Kort om regler og arbejdet for hingste-holdere i

ZSSE e.V. Danmark.


OBS! (Gældende fra januar 2021)

Alle nye hingste der stilles til avlskåring SKAL have foretaget DNA for genetisk(e) arvelige sygdomme. Foreligger der ikke DNA svar, vil hingsten IKKE kunne opnå hverken midlertidig eller endelig avlsgodkendelse.  Dette gælder for ALLE nye hingste der avlsgodkendes i ZSSE.

Alle DNA test kan foretages i Tyskland ved ZSSE laboratorie. Kontakt os og hør hvordan.

En hingst skal være 3 år før den kan stilles til avls-godkendelse – her kan det anbefales, at have hingsten showet /fremvist inden, så man har en bedre idé om hvad man har at arbejde med, ved tvivl om det reelle potentiale.

Hvis hingsten bliver avls-godkendt efter det tredje år, skal hingsten indenfor de efterfølgende 2 år bestå brugsprøve, for at bevare titlen som avls hingst. Stilles hingsten ikke indenfor 2 år bortfalder den midlertidige godkendelse.

Hingsten skal være færdig-kåret i det femte leveår. Ellers aflægges kåring for avls-godkendelse og brugsprøven samlet, på dagen.

Hvis man benytter sig af en hingst som ikke er avls-godkendt, vil hingsten blive tilskrevet hengstbuch 2 (stutbuch  2 for hopper) – svarende til “for register” i dansk term.

Det vil sige, at man skal have 3-ledet stamtavle for igen at kunne få avls-godkendelse i hengstbuch 1 (eller stutbuch 1) – svarende til “hoved-stambog” i dansk term.

Krav til 3- ledet stambog  gør sig ikke gældende for racer med åben stambog – der kommer dog samme krav til det i fremtiden og her er det anbefalet fra zsse. e.V. at have sine avls-heste registreret og avlsgodkendte, så man ikke står at skal opbygge  3-ledet stambog op, når stambøgerne ikke længere er åbne.

Hingste-holderne skal indberette bedækninger ind til zsse e.V.  her skal der udfyldes 1 attest til zsse, 1 attest til hingste-ejeren og 1 attest til hoppe-ejeren. Attesten fra bedækningsåret skal være inde inden d. 1 september – Hvis dette ikke overholdes tillægges der 350 kr. pr. bedækningsattest (se regler for zsse e.V).  (Dette træder i kraft pr. 1 nov. 2014)

Hoppe-ejeren skal indberette nederste sektion på bedæknings-attesten senest 28 dage efter føllet er født. Her er det op til hingste-holderen at sørge for at hoppe-ejerene som benytter sig af givne hingst, er informeret omkring dette – så statistikken for den enkelte hingst kan følges. (Dette træder i kraft år 2015).

Der betales en årlig avls-afgift på 400 kr. for at benytte hingsten i avl, de efterfølgende år efter avls-godkendelsen – uanset antal hopper til bedækning. (Dette træder i kraft januar 2015)

Vælger man ikke at benytte den godkendte hingst i et bedæknings år skal dette meddeles på e-mail til info@zsse.dk senest 1. marts.

Hingste kan miste avlslicens, og hingste holder bortvises fra ZSSE, hvis foreningen får kendskab for enhver form for urigtige oplysninger eller anden snyd.

Der betales en årlig afgift for avlshopper på 250 kr., for at benytte hoppen i avl.


ZSSE e.V – Det Eurpæiske Forbund Der Har Sat Fokus På Europa´s Unikke Heste Racer.