1. Pinto

Race standard for Pinto

Type: Alt efter den enkelte hest

Oprindelse: Findes i hele verdenen.

Udbredelse: Hele verdenen.

Blod: Varmblod

Egenskaber: Alsidig sportshest.

Temperament: Omgængelig

Farve: Alle former for broget. En hest med ukendt afstamning eller hvor begge forældre er ensfarvede, skal hesten, her medregnes ikke eventuelle sokker og blis, have min. 2 hvide ikke sammenhængende usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kropspartierne.

Eksteriørbeskrivelse:
Avlsmålet for Dansk Pinto forening lyder således: Den ideelle pony/hest beskrives som ædel, udtryksfuld og harmonisk, med store brogede partier og passende dybde og bredde. Hovedet skal være ædelt med god bredde i panden. Øjnene skal være placeret frit og ikke for langt omme på siden af hovedet. Alle forskydninger i tandsættet er uønsket. Forening mellem hoved og hals skal være forholdsvis ædel uden unødig fyld og med god ganachefrihed. Halsen skal være passende lang, velformet og velansat med passende og velplaceret muskulatur. Skulderen ønskes lang og skrå med god frihed specielt ved albuerne. Manken ønskes velmarkeret og lang med jævn og stærk overgang til ryggen. Ryggen ønskes middellang og stærk, men alligevel med optimal eftergivenhed og elasticitet (retning) Lænden ønskes forholdsvis kort med veludviklet muskulatur. Krydset ønskes langt, muskuløst og svagt hældende med korrekt haleføring.

Lemmerne ønskes passende føre, tørre og velstillede med optimale ledvinkler. Der skal være jævne overgange til leddene. Koderne skal være passende lange og give mulighed for god affjedring. Der ønskes endvidere veludviklet muskulatur i underarme og lår.

Det beskrevne eksteriør skal give mulighed for god balance og et taktfast, let, fremgribende og elastisk bevægelsesforløb.

Målet er ponyer/heste i alle størrelser, velanvendelige til alle former for ridning og kørsel. Der ønskes stor udstråling, store rammer, et godt fundament og frem for alt en velfungerende pony/hest. Eksteriøret skal give mulighed for et bevægelsesforløb med optimal indundergriben, afskub, elasticitet og sving. Temperament og vilje skal gøre den egnet til såvel fritids- som konkurrence brug.

Man skelner mellem to pintomønstre; Overo og Tobiano. Ved Overo mønstret begynder de hvide områder på maven, og strækker sig op mod ryggen. Hos Tobiano mønstrede heste har de hvide områder ikke noget bestemt udgangspunkt, men starter dog ofte fra ryggen. Derudover er overoens pletter ofte melerede, hvor Tobianoens pletter er klart afgrænsede fra de hvide områder. Hvide aftegn på ben og i hovedet er ikke ualmindelige. Ved store aftegn i hovedet ses ofte tilfælde af “glasøjne” (blå øjne).

Pintoen må indkrydses med alle racer undtagen: Knabstrupper – Appaloosa – Islænder – Fjordheste – Jyder – Friesere – Belgiere – Shire.

ZSSE e.V – Det Eurpæiske Forbund Der Har Sat Fokus På Europa´s Unikke Heste Racer.