Regler for ZSSE e.V. i Danmark

 • Alle der vil avle i ZSSE skal være medlem af ZSSE Danmark og ZSSE Tyskland. (SE takster under priser)
 • Medlemskab skal være betalt hvis man ønsker at deltage til kåring. 
 • Medlemskontingent opkræves senest 1. februar.
 • Avlsgebyr for hopper og hingste opkræves senest 1. februar.
 • Avlsgebyr skal betales inden man kan få papir/chip på sit afkom. 
 • Følpas/chip opkræves seperat, og betales forud. Ved manglende betaling, vil afkom ikke få pas/chip. 
 • Det er et krav at chip udleveres af ZSSE for at opnå bordeaux pas til sit afkom. 
 • Vælger man at lade egen dyrlæge placere en ikke ZSSE chip i sit afkom (uden aftale), vil ZSSE ikke kunne lave pas. Dette skal så foregå via SEGES.
 • Det påhviler ejer/avler selv at anmelde og registrere ved SEGES. (se www.seges.dk for beløb)
 • Det påhviler hingsteholder at oplyse om hingsten er enten, solgt, kastreret, eller andet der gør hingsten ikke skal avle. Oplysningen sendes til info@zsse.dk senest 1. februar i bedækningsåret. Oplyses dette IKKE vil hingsteholder blive opkrævet gebyr alligevel.
 • Hingste der er midlertidig avlsgodkendt, skal stilles til endelig kåring inden hingstens 6. leveår. Stilles hingsten ikke i ZSSE, vil den midlertidige avlsgodkendelse bortfalde. Ønskes hingsten endelig godkendt på et senere tidspunkt, vil hingsten skulle kåres helt forfra. 
 • Bedækningsattester skal være indsendt til forbundet hvert år inden 1. september. info@zsse.dk. Ved manglende indsendelse opkræves gebyr (se priser).
 • Følanmeldelse skal være indsendt senest 28 dage efter foling, dette også selvom føllet er dødfødt. Ved manglende anmeldelse opkræves gebyr (se priser).
 • Føl bliver ikke kåret, men kan deltage ved inspektion til kåring. Føl vil få scoring/udtalelse.
 • Føl der ikke deltager i den årlige kåring/inspektion på anviste sted, kan ved henvendelse til info@zsse.dk, bestille chip og dokumenter. Føllet vil ikke få en udtalelse eller bedømmelse.
 • Ved manglende deltagelse i den årlige kåring/inspektion skal der vedlægges DNA på føllet som sendes sammen med dokument (chipning). Dokumentet skal udfyldes af egen dyrlæge.
 • Alle nye hopper der indgår i avlen under ZSSE skal registreres for at kunne starte avl. Kopi af siderne 1 til og med 7 af passet skal sendes til info@zsse.dk.

ZSSE e.V – Det Eurpæiske Forbund Der Har Sat Fokus På Europa´s Unikke Heste Racer.