Regler for ZSSE e.V. i Danmark

Alle skemaer og indberetninger står på dansk og skal udfyldes her på hjemmesiden og sendes direkte til undertegnet, hvor I vil blive registreret/arkiveret i Danmark og  ZSSE e.V. Tyskland.

Medlemskab

Man skal være medlem, for at få udført arbejde og avle i ZSSE e.V.

Medlemskabet skal være betalt for det gældende år inden d. 1. marts. – pris 450 kr. ellers tillægges der et gebyr på 100 kr., samt renter.

Ved opsigelse af medlemskab og senere genindmeldelse opkræves kr. 450,00 i oprettelsesgebyr.

Avlshingst-afgift

Afgift skal være betalt for det gældende år inden d. 1. marts. – pris 400 kr. ellers tillægges et gebyr på 150 kr samt renter.

Hvis afgiften ikke betalt kan afkom ikke registreres (pas) i dette forbund.

Det er hingsteholders ansvar at indberette evt. kastration af hingst eller salg af hingst til de danske repræsentanter inden 1. januar i efterfølgende år.  Dette foregår på email til info@zsse.dk

Hingste der ikke skal bedække i efterfølgende bedæknings år, forpligter hingsteholder sig at indberette dette inden 1. januar i hvert år til de danske repræsentanter.

Email skal være os i hænde senest 1. januar i hvert år.  Herefter vil man IKKE skulle betale hingste afgift for den hingst man ikke benytter i sæsonen.

Ved manglende indberetning opkræves hingste afgiften, også for hingste der ikke benyttes i avlen.

Bedæknings-attest

Bedæknings-attesten skal være indsendt til forbundet hvert år inden d. 1 november.

Ved manglende indsendelse af bedækningsattest opkræves                kr. 300,00.

– Der skal sendes en bedæknings-attest  i bedæknings-året til info@zsse.dk

– I skal kopiere en attest til jer selv.

– I skal kopiere en attest til hoppe-ejeren (hvis det ikke er en og samme person)

– I skal sende en attest pr. email til info@zsse.dk inden 28 dage efter folingen.

i alt 4 stk. attester. pr. bedækning. Det er hingsteholderne der har ansvaret for attesterne.

Følattester/anmeldelser:

Skal være indsendt inden 28 dage efter foling ellers tillægges et gebyr på 350 kr. pr føl.

Registrering

I skal melde føl til registrering på skemaet (bedæknings attesten) og sende på mail. Chip og pas skal være betalt inden vi kommer rundt på chip runde, Datoen bliver offentliggjort et par måneder før, (tjek i Facebook gruppen)..

Føl bliver ikke kåret i hjemmet. De registreres ifølge EU-regler – vil man have sit føl bedømt foregår det på kårings-pladsen.

Føl der ikke deltager i den årlige kåring/inspektion på anvist sted, kan ved henvendelse til de danske repræsentanter, bestille chip og dokumenter. Ved forudbetaling af chip og pas vil Tyskland straks herefter fremsende chip samt dokumenter til udførsel hos egen dyrlæge. Når det udfyldte dokument er modtaget hos ZSSE DE (Tyskland) vil der blive lavet et pas til føllet.

Behandlingstid på pas er: 4-6 uger.

Ejerskifte

Ved ejerskifte af en ZSSE registreret hest, skal man indsende en kopi af købekontrakten/aftalen med underskrift fra sælger og køber.

Ønskes ejerskifte registreret på papir dokument sendes/vedlægges 30 euro kontant.

Ønskes ejerskifte registreret i hestens pas sendes/vedlægges 50 euro kontant.

Anmodningen sendes anbefalet til ZSSE i Tyskland.

Behandlingstid på ejercertifikat er: 8-10 dage

Kåring

Tilmelding til kåring skal udfyldes og sendes til undertegnet. Efteranmeldelser tages i betragtning, indtil 3 hverdage før kåringen.

Tilmelding er bindende.

Ved afbud vurderes hver enkelte årsag individuelt, for at få kårings gebyr refunderet.


– Det koster 100 kr. ekstra pr. indberetning/indbetaling som ikke er tilmeldt/indbetalt indenfor tidsrammen – det gælder medlemskab og hingste-afgift.

– Bedækningsattester koster 350 kr. ved for sent indberetning – de skal udfyldes til tiden, og er gratis at afsende. Beløbet skal være registreret før, at man kan få sine papirer/sag behandlet. 

– Ved registreringer kan man ikke få besøg til chip + reg.  på adressen, hvis tidsrammen ikke er overholdt.

– Ligeledes kan man ikke stille til kåring, hvis ikke tilmeldingen/indbetalingen er registreret inden kåringsdagen. Efter-indberetningen koster 100 kr. ekstra pr. hest/pony.

ZSSE e.V – Det Eurpæiske Forbund Der Har Sat Fokus På Europa´s Unikke Heste Racer.